Επιστημονικός Υπολογισμός Θεωρία – Οδηγίες για την εξεταστική

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

• όλοι οι φοιτητές (παλαιοί και νέοι) θα δώσουν το μάθημα την ίδια ημέρα –βλ. πρόγραμμα εξεταστικής- και στην ίδια θεματολογία.
• η ύλη του μαθήματος είναι αναρτημένη στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.
• επιτρέπονται οι σημειώσεις και τα βιβλία
• θα πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα μέσα (στυλό χρώματος μπλε, στυλό χρώματος κόκκινου, μολύβι και υπολογιστή τσέπης,) τα οποία είναι απαραίτητα για την εξέταση του μαθήματος
• απαγορεύονται κινητά τηλέφωνα και κάθε άλλου είδους ηλεκτρονική συσκευή
• απαγορεύεται ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου μεταξύ τους (υπολογιστής τσέπης, βιβλίο, χαρτί, μολύβι, κ.λ.π.)