ΘΜΔ – Θεωρ. Τεκμηριώσεις, εκκρεμότητες ομάδων και εκ νέου παρουσίαση

ΘΜΔ – Θεωρ. Τεκμηριώσεις, εκκρεμότητες ομάδων και εκ νέου παρουσίαση

Οι ομάδες  1,2,3,6,8,12,16,20,21,24,30,31,37,43,45,46 οι οποίες δεν είχαν ικανοποιητική Θεωρητική Τεκμηρίωση καλούνται να αποστείλουν τη νέα έκδοση έως την Κυριακή 11/6 στο email tsinakos@teiemt.gr με τίτλο ΘΜΔ – Ομάδα ΧΧ – Θεωρητική Τεκμηρίωση  όπου ΧΧ ο αριθμός της ομάδας. Την Δευτέρα 12/6 θα ανακοινωθεί ποιες από αυτές τις ομάδες θα προσέλθουν για παρουσίαση της Θεωρητικής Τεκμηρίωσης στην ώρα της εξέτασης του μαθήματος την Τετάρτη 14/6

Όσες ομάδες έχουν εκκρεμότητες στις υπόλοιπες εργασίες θα πρέπει να αποστείλουν το αργότερο έως την Κυριακή 11/06/2017 τα απαραίτητα αρχεία/σύνδεσμους κλπ.  με βάση τα σχόλια που έγιναν κατά την παρουσίαση των εργασιών τους. Η αποστολή των απαραίτητων αρχείων θα γίνει στο email kazanidis@teiemt.gr με τίτλο ΘΔΜ – Ομάδα ΧΧ – Εκκρεμότητες όπου ΧΧ ο αριθμός της ομάδας. Η αξιολόγηση των νέων αρχείων θα γίνει εξ” αποστάσεως και δε θα χρειαστεί να προσέλθουν για εκ νέου για παρουσίαση.
Τέλος όσες ομάδες δεν προσήλθαν για παρουσίαση δε λαμβάνουν βαθμολογία.
Οι διδάσκοντες του μαθήματος