ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 8 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί πέραν του κανονικού μαθήματος (14:30 – 17:30) και αναπλήρωση (17:30 – 20:30) του μαθήματος της 25ης Μαΐου 2017.

Ο Διδάσκων