Θέσεις Πρακτικής στην OTS

Ποιοι είμαστε

Η OTS, είναι μια ελληνική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα του software development. Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης, έχει υλοποιήσει με απόλυτη επιτυχία μερικά από τα πιο σημαντικά Εθνικά Έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
Η OTS αξιοποιώντας την 30χρονη εμπειρία της και επενδύοντας συνεχώς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, έχει αναδειχθεί ως μια αξιόπιστη εταιρεία με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που παράλληλα διαθέτει την φρεσκάδα και την καινοτομία μιας start-up, λανσάροντας συνεχώς νέα προϊόντα state-of-the-art, ξεπερνώντας συνεχώς τις προσδοκίες των πελατών της.

Ποιες είναι οι προς αίτηση θέσεις εργασίας και πρακτικής

Σύμβουλος Υποστήριξης Πελατών
· Πτυχίο στα Οικονομικά (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Μεταπτυχιακό)
· Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (τόσο γραπτά, όσο και προφορικά)
· Γνώσεις Γενικής Λογιστικής
· Γνώσεις στη διαδικασία λογιστικής και φορολογικής πληροφόρησης, τήρηση λογιστικών βιβλίων, εγγραφές βιβλίων, λογαριασμών
· Πολύ καλή γνώση MS Office
· Δυνατότητα ταξιδιών
· Δίπλωμα οδήγησης

Software Developer
· Πτυχίο στην Πληροφορική
· Καλή γνώση αντικειμενοστραφή προγραμματισμού
· Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας (τόσο γραπτά, όσο και προφορικά)

Για να ενταχθείς στην ομάδα μας στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, αλλά εκτιμούμε ιδιαίτερα το θετικό πνεύμα, την αυτενέργεια και αυτο-παρακίνηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την επιθυμία για συνεχή μάθηση και ομαδική εργασία.

Τι προσφέρουμε;
· Σύγχρονο, Δημιουργικό και Ανοιχτό περιβάλλον εργασίας
· Συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες
· Προκλητική εργασία σε μεγάλα έργα με σημαντικό αντίκτυπο
· Πρόγραμμα πρόσθετης Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης
· Ομαδικό Πρόγραμμα πρόσθετης Συνταξιοδότησης
· Εταιρικές παροχές (εταιρικός αριθμός κινητού, ομαδικές δραστηριότητες κ.α.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, προηγούμενα έργα και αποστολή βιογραφικού επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

https://ots.gr

Μάγδα Τσιολιαρίδου
Human Resources Coordinator

Open Technology Services
Μοναστηρίου 125, 54627, Θεσσαλονίκη
Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527, Ιλίσια, Αθήνα
Τ 2310590100 (Εσωτ. 428) | Κ 6936586374
E mtsioliaridou@ots.gr