Αρχιτεκτονική Νεφών και Πλεγμάτων Η/Υ – Βαθμολογία

Ανακοινώθηκε η βαθμολογία των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2022 για το μάθημα των Νεφών στο forum ανακοινώσεων του μαθήματος: link εδώ.