Θερινές διαλέξεις στα Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, θα δοθούν συμπληρωματικές διαλέξεις οι οποίες θα ακολουθούνται με αξιολόγηση των επιδόσεων των συμμετεχόντων. Οι επιδόσεις θα προσμετρηθούν σαν bonus, στο βαθμό των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.
Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 14:00, στο e-mail: asoilemes@gmail.com , με θέμα: “Θερινές διαλέξεις στα Ηλεκτρονικά Κυκλώματα”.

Ανδρέας Σοϊλεμές