Εξετάσεις Θεωρίας του μαθήματος “Ηλεκτρονικά Κυκλώματα” – Συμπληρωματικές

Οι φοιτητές που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στις συμπληρωματικές εξετάσεις του μαθήματος, έχουν ενημερωθεί για την ώρα εξέτασης με e-mail.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε στο e-mail μου: asoilemes@gmail.com.

Ανδρέας Σοϊλεμές