Θεωρίες Μάθησης

Η Θεωρία του μαθήματος Θεωριών Μάθησης θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τρίτη 13 Μαρτιου στις 10.00 π.μ στην Α1