Εργαστήριο Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Οι ομάδες για τις εργασίες του εργαστηρίου έχουν αναρτηθεί στην ασύγχρονη εκπαίδευση.

http://iiwm.teikav.edu.gr/digital_lessons/mod/forum/discuss.php?d=353