Θεωρίες Διδασκαλίας & Μάθησης απαραίτητες ενέργειες

Θεωρίες Διδασκαλίας & Μάθησης απαραίτητες ενέργειες

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του μαθήματος θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες από όσους δεν τις έχουν ήδη κάνει:

  • Όσοι δεν έχουν εγγραφεί σε τμήματα θα πρέπει να το κάνουν έως το Σάββατο 11/03/2017. Μετά από αυτή την ημερομηνία καμία νέα εγγραφή δε θα γίνεται δεκτή. Η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη και έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη ανακοίνωση: Εγγραφές στο εργ. Θεωρίες Διδασκαλίας & Μάθησης
  • Όσοι ανήκουν στα τμήματα Ε1 ή Ε2 θα πρέπει έως το Σάββατο 11/03/2017 23:00 να έχουν δηλώσει ομάδα 5 ατόμων ή σε περίπτωση που δεν έχει αυτό καταστεί δυνατό να δηλώσουν ότι δε βρήκαν ομάδα ώστε να τους ανατεθεί άμεσα από τον διδάσκοντα. Η φόρμα δήλωσης ομάδας είναι η ακόλουθη: Δήλωση εργαστηριακής ομάδας
  • Όσοι ανήκουν στα τμήματα Ε3, Ε4 θα πρέπει να έχουν δηλώσει ομάδα έως την Παρασκευή 17/03/2017 23:00 μέσω της ακόλουθης φόρμας: Δήλωση εργαστηριακής ομάδας

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα στο kazanidis@teiemt.gr βάζωντας ως πρόθεμα στον τίτλο του email τη λέξη ΘΔΜ