Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Παγκόσμιου Ιστού

Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Παγκόσμιου Ιστού

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των φοιτητών στο μάθημα Εισαγωγή στον προγραμματισμό του Παγκόσμιου Ιστού θα δοθούν μία ατομική και μία ομαδική εργασία.
Την Δευτέρα 13/03/2017 στις Ασκήσεις Πράξης του μαθήματος θα γίνει η παρουσίαση και ανάθεση των ατομικών εργασιών.
Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη προκειμένου να ενημερωθούν και να αναλάβουν την εργασία.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε email στον διδάσκοντα με πρόθεμα τίτλου ΕΠΠΙ στο kazanidis@teiemt.gr