Θεωρία Μαθήματος Τηλεματικής

Το Θεωρητικό μέρος της Τηλεματικής θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 17.00 στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Τηλεματικής
Στο μάθημα αυτό θα γίνουν 2 εισηγήσεις αναπληρώνοντας και το μάθημα της προηγούμενης εβδομάδας το όποιο αναβλήθηκε λόγω ασθένειας.