Δίκτυα Υπολογιστών – Αναπλήρωση θεωρίας

Την Παρασκευή 16/12 και ώρα 12:00-15:00 στην αίοθυσα Τηλεματικής θα γίνει αναπλήρωη της θεωρίας.
Κ.Ράντος