ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 16 Μαϊου 2016
654 04 ΚΑΒΑΛΑ Αριθ. Πρωτ. 436
ΠΛΗΡ : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΗΛ : 2510462147
FAX : 2510462348
ΠΡΟΣ:
Τo Σύλλογο των Σπουδαστών της ΣΤΕΦ
ΚΟΙΝ:
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Σας προσκαλούμε να ορίσετε σε είκοσι ημέρες τους εκπροσώπους σας στα εκλεκτορικά σώματα των Τομέων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων με τους Αναπληρωτές τους και συγκεκριμένα :
1. Για τον Τομέα Συστημάτων Παραγωγής 2 εκλέκτορες.
2. Για τον Τομέα Υπολογιστικών Συστημάτων 2 εκλέκτορες.
Η σύγκληση των εκλεκτορικών Σωμάτων ορίστηκε την 8-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ. στο Γραφείο του Προέδρου του Τμήματος. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν υπάρξει υποψήφιος που να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία θα επαναληφθεί στις 14-06-2016 ημέρα Τρίτη μεταξύ των δύο υποψηφίων που πλειοψήφισαν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΤΟΣ