Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θ. ΠΑΧΙΔΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους γενικούς κανόνες και τις οδηγίες εξέτασης. για εξέταση από απόσταση, στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle (http://moodle.dcie.teiemt.gr/digital_lessons/ ), για κάθε ένα από τα παρακάτω μαθήματα του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής:

1. Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές (Τρίτη 31/8 στις 18:00)

2. Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού (Τετάρτη 1/9 στις 10:30)

3. Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (Παρασκευή 3/9 στις 18:00)

Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η δήλωση συναίνεσης για την εξέταση στα μαθήματα αυτά γίνεται μέσω της πλατφόρμας Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (courses): https://courses.cs.ihu.gr/StudentWebApp/#no-back-button

Ο Διδάσκων