Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση»

Τελική Εξέταση στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση»

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» θα διεξαχθεί την Τετάρτη 7/6 στις 16:00 στην εργαστηριακή αίθουσα WI.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας