Εξέταση εργαστηρίου «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων»

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 7/6 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Τμήμα 1: Ώρα 10.00-11.00, εργαστήριο ΕΠΥΣ,
Τμήμα 2: Ώρα 11.30-12.30, εργαστήριο ΕΠΥΣ,
Τμήμα 3: Ώρα 13.00-14.00, εργαστήριο ΕΠΥΣ,
Τμήμα 4: Ώρα 14.30-15.30, εργαστήριο ΕΠΥΣ,
Τμήμα 5: Ώρα 16.00-17.00, εργαστήριο WINDOWS I,
Τμήμα 6 (Τελική): Ώρα 17.30-18.30, εργαστήριο WINDOWS I,

Διευκρίνιση: Το ονόματα που αντιστοιχούν σε κάθε τμήμα επισυνάπτονται στο
pdf.

A.ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ
Εξέταση Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο