ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει το τμήμα Τελική Εξέταση (στην πλατφόρμα Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων – courses.cs.ihu.gr) στο μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εργαστήριο πως η εξέταση θα πραγματοποιηθεί Ώρα 10:00 π.μ την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στον εργαστηριακό χώρο Windows I.

Η ύλη εξέτασης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
Βασικοί τύποι – Τελεστές,
Δομές Ελέγχου, If
Επαναλήψεις – For, While, Do..While,
Συναρτήσεις,
Στατικοί Πίνακες-Arrays,
Δείκτες – Δυναμική Διαχείριση Μνήμης – Δυναμικοί Πίνακες

Ειδικότερα η ύλη περιλαμβάνει τις Εργασίες Εργαστηρίου (1 έως 6) που βρίσκονται ανεβασμένες στην ασύγχρονη εκπαίδευση moodle.cs.ihu.gr στο μάθημα Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C, C++.