ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΩΣ ΤΗΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (ΠΧ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΦΙΣΑ, ΑΙΑ & APK)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ