ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει Τελική Εξέταση στο μάθημα Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο πως η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μάη 2019 στον εργαστηριακό χώρο ΕΠΥΣ.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δυο ομάδες: ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Α (ώρες 9:00 έως 10:30) και ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Β (ώρες 11:00 έως 12:30).

Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπούν στο σύστημα labs.teiemt.gr για να δουν σε ποια από τις δύο ομάδες είναι τοποθετημένοι, ώστε να έρθουν σωστά στην ώρα τους.

Η ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του εργαστηρίου είναι η εξής:

-Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Δημιουργία πινάκων, περιορισμοί -κύρια, ξένα κλειδιά, not null, check, unique- εντολές insert, update, delete, select, κατάργηση πινάκων).

-Υποαναζητήσεις (Nested SQL Commands).

-Αναζητήσεις με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Group by).

-Ένωση ή Εσωτερική Σύνδεση Πινάκων (ΙΝΝΕR JOINS) , Εξωτερική σύνδεση πινάκων (OUTER JOINS).

-Σύνδεση πινάκων με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Join + Group By).

-Όψεις (Views), Οψεις σε συνδυασμό με joins.

-Δημιουργία Ευρετηρίων (CREATE INDEX).

-Ακολουθίες (SEQUENCES)