ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η τελική παρουσίαση των εργασιών και η κατάθεση του σχετικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στις Οδηγίες Ανάληψης και Ολοκλήρωσης Θέματος (ιστοσελίδα μαθήματος) θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου στην Α1. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 5:00 μ.μ.

Παρακαλούνται οι Project Manager των Ομάδων να δηλώσουν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι και τις 3/6) την πρόθεσή τους να παρουσιάσουν και να καταθέσουν το σχετικό υλικό.

Ο Διδάσκων