ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εργαστήριο – Ομάδες – Δήλωση Συμμετοχής στην Εξέταση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει Τελική Εξέταση ή (δεν έχουν δηλώσει και επιθυμούν να δώσουν τελική εξέταση) πως την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 10:00 π.χ. θα πραγματοποιηθεί τηλεσυνάντηση με χρήση της πλατφόρμας Google Meet.
Όσοι φοιτητές δεν παρευρεθούν στην τηλεσυνάντηση δε θα μπορέσουν να δώσουν Τελική Εξέταση.
Ο σύνδεσμος Google Meet θα αναρτηθεί στην νέα ασύγχρονη εκπαίδευση (όπου βρίσκεται και το υλικό μέλετης) λίγο πριν τις 10:00 με τίτλο «Τηλεσυνάντηση – Δήλωση Συμμετοχής στην Τελική Εξέταση«.

Την ίδια ώρα επίσης θα πραγματοποιηθεί δήλωση ομάδας/τμήματος εξέτασης. Θα δημιουργηθουν 10 τμήματα/ομάδες (ένα για κάθε τελευταίο ψηφίο του Μητρώου σας). Ομάδα 0000,Ομάδα 0001, Ομάδα 0002, …. Ομάδα 0009. Την επόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η Τελική Εξέταση με 10 διαφορετικά θέματα (ένα θέμα για κάθε τμήμα) με χρήση του συστήματος courses.

Η ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ του εργαστηρίου είναι η εξής:

-Δημιουργία Βάσης Δεδομένων (Δημιουργία πινάκων, περιορισμοί -κύρια, ξένα κλειδιά, not null, check, unique- εντολές insert, update, delete, select, κατάργηση πινάκων).

-Υποαναζητήσεις (Nested SQL Commands).

-Αναζητήσεις με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Group by).

-Ένωση ή Εσωτερική Σύνδεση Πινάκων (ΙΝΝΕR JOINS) , Εξωτερική σύνδεση πινάκων (OUTER JOINS).

-Σύνδεση πινάκων με ομαδοποίηση αποτελεσμάτων (Join + Group By).

-Όψεις (Views), Οψεις σε συνδυασμό με joins.

-Δημιουργία Ευρετηρίων (CREATE INDEX).

-Ακολουθίες (SEQUENCES)

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Tο υλικό του μαθήματος βρίσκεται αναρτημένο στη νέα ασύγχρονη εκπαίδευση https://moodle.cs.ihu.gr. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον ιστότοπο από την νέα ιστοσελίδα του τμήματος https://cs.ihu.gr επιλέγοντας το μενου Υπηρεσίες – Χρήσιμα.