Τελική εξέταση Εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»

Όπως ανακοινώθηκε και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,
τη Δευτέρα 14/12/2020 και την Τετάρτη 16/12/2020 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση του
εργαστηρίου για τους φοιτητές του τρέχοντος εξαμήνου.

Δευτέρα 14/12/2020 18:00 : τμήματα Ε1 και Ε2
Τετάρτη 16/12/2020 17:00: τμήμα Ε3
Τετάρτη 16/12/2020 18:00 τμήματα Ε4 και Ε5.

Η τελική εξέταση για τους φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/01/2021 στις 18:00.

Αναλυτικές οδηγίες συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο moodle.