Τελική εξέταση – Εργαστήριο Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη

Υπενθυμίζεται πως η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη»
(για τους φοιτητές παλαιότερων ετών) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/01/2021 στις 18:00.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.