Αντικειμενοστραφής – Εργαστήριο – Τελική

Αντικειμενοστραφής – Εργαστήριο – Τελική

Η (τελική) εξέταση του εργαστηρίου Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού θα διεξαχθεί στις 12/01, μέσα απο την σελίδα του μαθήματος στον χώρο https://moodle.cs.ihu.gr/moodle με χρήση του Safe Exam Browser. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ