Τελική Εξέταση – Εργαστήριο «Αναγνώριση Προτύπων»

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Αναγνώριση Προτύπων» θα γίνει στην αίθουσα Windows I την Τετάρτη 26/1 σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Το εκπαιδευτικό υλικό του εργαστηρίου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας