Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών – Αναπλήρωση μαθήματος

Την Τετάρτη 26/1 στις 9:00 στην αίθουσα Α2 θα γίνει αναπλήρωση της θεωρίας του μαθήματος.
Κ.Ράντος