Τελικές Εργασίες Προηγμένων Τεχνολογιών

Οι τελικές εργασιες του μαθήματος θα πρέπει να αποσταλλoύν με e-mail στις 26 Ιανουαρίου και ώρα 14.00.
Το θέμα του mail θα ειναι ο αριθμός ομαδας και ο τίτλος του Final Project
Καθε mail θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

1) Αρχείο apk KAI aia
2) Τεκμηρίωση αναπτυξης εφαρμογής με σχολιασμένο κώδικα και το διάγραμμα ροης (επισυναπτεται σχετικο template)
3) Αφίσα του Project

(επισυναπτεται σχετικο δείγμα)