Τεχνητή Νοημοσύνη

Το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει να διδάσκεται εξ αποστάσεως ως εξής. Διαλέξεις θα γίνονται και ερωτήσεις θα απαντώνται με «σύγχρονο τρόπο» κάθε Δευτέρα στις 11:00 πμ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Google Meet χτυπώντας εδώ. Εισάγετε το όνομά σας μόλις συνδεθείτε.

Η προετοιμασία των φοιτητών θα γίνεται με σημειώσεις της θεωρίας του μαθήματος «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός» που είναι ανεβασμένο στην «Ασύγχρονη Εκπαίδευση» του Τμήματος. Επιπλέον σημειώσεις υπάρχουν στις «Ανοιχτές Σημειώσεις» (Open Courses) του μαθήματος Τεχνητή Νοημοσύνη όπου επίσης υπάρχουν *και* βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του μαθήματος.

Ο διδάσκων καθηγητής Βασ. Καμπουρλάζος