Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Το μάθημα Λογική και Λογικός Προγραμματισμός θα συνεχίσει να διδάσκεται εξ αποστάσεως ως εξής. Διαλέξεις θα γίνονται και ερωτήσεις θα απαντώνται με «σύγχρονο τρόπο» κάθε Τρίτη στις 14:00 μμ, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Google Meet χτυπώντας εδώ. Εισάγετε το όνομά σας μόλις συνδεθείτε.

Η προετοιμασία των φοιτητών θα γίνεται με σημειώσεις του μαθήματος «Λογική και Λογικός Προγραμματισμός» που είναι ανεβασμένο στην «Ασύγχρονη Εκπαίδευση» του Τμήματος (βλέπε στο φάκελο “Σημειώσεις θεωρίας”).

Ο διδάσκων καθηγητής Βασ. Καμπουρλάζος