Τεχνικές Προγραμματισμού Εργαστήριο – Δηλώσεις Εργαστηριακών Τμημάτων – labs.teiemt.gr

Παρακαλούνται οι φοιτητές που είχαν δηλώσει στις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-Ε το τμήμα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ να το διαγράψουν
και να δηλώσουν κάποιο από τα 2 νέα διαθέσιμα τμήματα (Ε6: 12:00-14:00, Ε7: 17:00-19:00) της Παρασκευής ή όποιο άλλο τμήμα είναι διαθέσιμο.

Ενημερώνουμε επίσης τους φοιτητές που είχαν δηλώσει κανονικά κάποιο από τα δυο (πρώτα) τμήματα της Παρασκευής, πως τα τμήματα μετακινήθηκαν χρονικά κατά μια ώρα νωρίτερα.
Αν κάποιος φοιτητής έχει πρόβλημα με αυτή την αλλαγή του προγράμματος μπορεί να διαγράψει αν θέλει το κανονικό τμήμα και να διαλέξει κάποιο απο τα διαθέσιμα.

Το σύστημα θα είναι ανοικτό μέχρι και την Κυριακή 24/02.