Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων – Οδηγίες

• Το εργαστήριο ξεκινάει στις 26/2/19.

• Για το 1ο εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να έρθετε με εκτυπωμένες τις 2 πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις που θα βρείτε στο link:
http://195.130.93.18/pachidis/HLEK/index_lab01.html

• Τις σημειώσεις (βιβλίο) του εργαστηρίου θα τις βρείτε στο link:
http://195.130.93.18/pachidis/HLEK/003___HLEK_LAB_ASK_01-12_TOTAL.pdf
Με κωδικό: HLEK_002

• Χειρισμός του παλμογράφου στο link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ztZjX5eFh6R1xK9GxFPGUjXPnm34Mtyp

• Οι φοιτητές με ΑΜ: 3738, 3976, 4130, 4017, 4195, 4238, 3918, 4219, 4122, 3806, δεν μπορούν να μπουν σε ομάδες και πάνε για τελική εξέταση.

• Ο φοιτητής με ΑΜ: 4106 έχει περάσει το εργαστήριο.

• Οι φοιτητές με ΑΜ:4277, 3634, 4313, 4392, 4513, 3725, 4479, 4357, 3785, 3669, 4337, 3608, να προσέλθουν την Τρίτη 26/2/19 και ώρα 11:00 στο εργαστήριο για να μπουν σε ομάδες.