Σήματα και Συστήματα – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Σήματα και συστήματα θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Windows II, την Παρασκευή 28/1/2022 από ώρα 16:00 έως ώρα 21:00.
Η ύλη βρίσκεται αναρτημένη στο moodle του μαθήματος (Σήματα και Συστήματα (503ΕΥΥΚ), Σημειώσεις Εργαστηρίου).
Επειδή στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά προγράμματα (Matlab όταν το εργαστήριο γινόταν δια ζώσης και Scilab όταν γινόταν εξ’ αποστάσεως) και μόνο γι’ αυτή την εξεταστική, οι εξετάσεις θα γίνουν μόνο με μόνο γραπτή δοκιμασία, με θέματα στο πνεύμα όλων των παρελθόντων ετών, που θα περιλαμβάνουν δηλαδή ερωτήσεις τόσο από τη θεωρία που άπτεται των ασκήσεων, όσο και ερωτήσεις από τη διαδικασία εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων.
Κατά την εξέταση, δεν επιτρέπεται η κατοχή ή χρήση οποιουδήποτε είδους σημειώσεων.
Επίσης διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν διασταυρώσει εκ των προτέρων με τη γραμματεία τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις εν λόγω εξετάσεις.
Προκειμένου να συμμετέχετε στην εξέταση, θα πρέπει μέχρι την Πέμπτη 27/1/2022 και ώρα 15:00 να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα στη διεύθυνση:

https://forms.gle/Qb5jZuYo1Mv8bp1f9

Η οριστική ώρα συμμετοχής σας, θα αναρτηθεί το βράδυ της ίδιας ημέρας (Πέμπτη 27/1/2022) στο moodle του μαθήματος.
Σε περίπτωση που δε δηλώσετε συμμετοχή, θα μπορείτε και πάλι να συμμετάσχετε, αλλά μόνο σε όσα τμήματα οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί και μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το διδάσκοντα.

Ο διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές