Εργαστήριο Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση (για τους φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/01/2022 και ώρα 17:00 στο WinII.