Σήματα και Συστήματα – Πρόγραμμα Τελικής Εξέτασης Εργαστηρίου

Σε συνέχεια της αρχικής ανακοίνωσης, οι εξετάσεις του εργαστηρίου του μαθήματος Σήματα και Συστήματα, θα διενεργηθούν στην Αίθουσα Windows II, αύριο Παρασκευή 28/1/2022 από ώρα 16:00 έως ώρα 20:00.

Το τελικό πρόγραμμα εξετάσεων έχει ως ακολούθως:

Τμήμα 16:00 – 17:00
1862, 4498, 3919, 4167, 4022, 3688, 4319, 4069, 4479, 4484, 4331, 4414

Τμήμα 17:00 – 18:00
4240, 3734, 4094, 4207, 4121, 3543, 3748, 3854, 4513, 4312, 4335, 3896

Τμήμα 18:00 – 19:00
3990, 3693, 3931, 4223, 4074, 3974, 4105, 4313, 4238, 4173, 4122, 4500

Τμήμα 19:00-20:00
4029, 3814, 4257, 4204, 4166, 4182, 4203, 3624, 3879

Σε περίπτωση που δεν έχετε προλάβει να δηλώσετε συμμετοχή και θέλετε να εξεταστείτε, μπορείτε μόνο στο τμήμα 19:00 – 20:00 και μόνο μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Ο διδάσκων,
Ανδρέας Σοϊλεμές