ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού φοιτητών ΤΕΙ ΑΜΘ – URegister (https://uregister.teiemt.gr)

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ εδώ: http://www.teiemt.gr/portal/images/news/2017/stud_idm.pdf. Αφορά στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας στο ΤΕΙ ΑΜΘ.
Κ.Ράντος