Πρακτική άσκηση στο τμήμα

Πρακτική άσκηση στο τμήμα

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής αναζητά 2 φοιτητές να κάνουν Πρακτική στο τμήμα. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον κ. Μωυσιάδη στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr.