Σεμινάρια του Εργαστηρίου Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Το Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών
Κινητών Συσκευών (ΑΕΤΜΑ Lab) διοργανώνει τα παρακάτω e-learning σεμινάρια:
1. “Γνωριμία & Εξοικείωση με την Java”
2. “Web Radio Production”
3. “Γνωριμία & Εξοικείωση με την Python”
4. “Σχεδιασμός ηλεκτρονικών μαθημάτων στο Μοοdle”
5. “Ανάπτυξη Εφαρμογών Android”

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 12/2/2017.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο έγγραφο που επισυνάπτεται