Πτυχιακή σε WordPress

Πτυχιακή σε WordPress

Δίνεται μια πτυχιακή σε WordPress σε φοιτητή που έχει εμπειρία σε WordPress. Οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν στην διεύθυνση lmous@teiemt.gr