Προτεινόμενες Πτυχιακές Εργασίες

Προτεινόμενες Πτυχιακές Εργασίες

Παρακαλώ δείτε παρακάτω τους τίτλους από τρεις πτυχιακές εργασίες:

1. «Εκπαιδευτικό Υλικό Μηχατρονικής με Arduino» Αφορά στην ανάπτυξη ασκήσεων – μαθημάτων με το Arduino και τους αισθητήρες ELEGOO. Πρόκειται για μία σειρά από 37 διαφορετικούς αισθητήρες.
2. «Ανάπτυξη Εφαρμογής Λογισμικού για τον Έλεγχο Καλής Λειτουργίας Αισθητήρων με τη βοήθεια Arduino». Αφορά τον έλεγχο καλής λειτουργίας ενός πλήθους από διαφορετικούς αισθητήρες που χρησιμοποιούνται στη ρομποτική. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε γλώσσα υψηλού επιπέδου. Οι υπό έλεγχο αισθητήρες θα συνδέονται σε ένα Arduino board.
3. «Αξιολόγηση Αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στη Ρομποτική και Ανάπτυξη Λογισμικού για τον έλεγχο και την καταγραφή των δεδομένων από αυτούς με τη βοήθεια Arduino». Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να εκτελείται σε διαφορετικές εκδόσεις του Arduino.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα στοιχεία τους καθώς και το θέμα που τους ενδιαφέρει στο pated@teiemt.gr
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης