Πτυχιακή εργασία στην Βϊοπληροφορική για high-throughput sequencing

Θέμα προτεινόμενης πτυχιακής

«High throughput sequencing: technologies, algorithms and clinical applications»

Οι νέες τεχνολογίες high-throughput sequencing που αναπτύχθηκαν πρόσφατα δημιουργούν προϋποθέσεις για δραματικές βελτιώσεις στις ιατρικές πρακτικές και στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως οι διάφορες μορφές καρκίνου.

Οι υπολογιστικές απαιτήσεις που υπεισέρχονται από τον τεράστιο όγκο δεδομένων που δίνουν οι νέοι sequencers είναι σημαντικότατες.

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν τεχνολογίες για high-throughput sequencing, αλγόριθμοι για την επεξεργασία των δεδομένων και εφαρμογές στην κλινική πρακτική που ανοίγονται από την νέα τεχνολογία.
Ενδεχόμενη υλοποίηση κάποιων αλγορίθμων, προφανώς είναι επιθυμητή, είναι προαιρετικό τμήμα όμως της πτυχιακής.

Στέργιος Παπαδημητρίου
sterg@teiemt.gr