Προγραμματισμός διεπαφής Χρήστη

Προγραμματισμός διεπαφής Χρήστη

Το μάθημα «Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη» θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 30/05/2016 στο εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων όπου θα γίνει η τελική εξέταση. Καλούνται να προσέλθουν όσοι σπουδαστές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα είτε επειδή δεν έχουν εξεταστεί είτε επειδή επιθυμούν βελτίωση της βαθμολογίας τους.