ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προβούν στις ανάλογες διαδικασίες για την παραλαβή συγγραμμάτων στα μαθήματα ψηφιακών συστημάτων και συστημάτων μικροϋπολογιστών, διότι η διανομή των βιβλίων ισχύει μέχρι 23-Δεκ-2015. Όπως ήδη έχω ανακοινώσει στην αίθουσα κατά πάσα πιθανότητα οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ανοιχτά βιβλία.