Προσοχή!!! Εκκένωση των χώρων του ΤΕΙ

Προσοχή!!! Εκκένωση των χώρων του ΤΕΙ

Προσοχή! Σήμερα 8-Δεκ-2015 καλούνται όλοι οι παρευρισκόμμενοι στους χώρους του ΤΕΙ να απομακρυνθούν απο αυτούς.