ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – Εξετάσεις ΙΑΝ-ΦΕΒ 2021

Η Εξέταση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στις εξετάσεις ΙΑΝ-ΦΕΒ 2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr
και στο μάθημα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.

Ο Διδάσκων.