Δίκτυα υπολογιστών – Εργαστήριο – Τελική Εξέταση

Καλούνται οι φοιτητές που αμέλησαν να δηλώσουν συμμετοχή στις εξετάσεις μετά την πρώτη σχετική ανακοίνωση, να το κάνουν τώρα και μέχρι και τις 11/01.
Υπενθυμίζεται πως οι προθεσμίες που ορίζονται στα πλαίσια των διαδικασιών εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς. Οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εμπρόθεσμα.
Κ.Ράντος