ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η θεωρία του μαθήματος θα ξεκινήσει αύριο 2/3 στις 8:30.
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα πρέπει να έρθουν όλοι στις 15:00 καθώς θα πρέπει να διαμορφωθούν και να οριστικοποιηθούν τα τμήματα.
Κ.Ράντος