Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

Επισυνάπτονται τα τελικά εργαστηριακά τμήματα.
Οι δηλώσεις για ομάδες εργασιών γίνονται με email στο lytridic@teiemt.gr, με θέμα ¨Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες – Δήλωση ομάδας» μέχρι τις 15/3/2016.