«Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου» και «Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών»

Οι θεωρίες των ανωτέρω μαθημάτων που είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη 10/5 δε θα πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης απουσίας του διδάσκοντος.
Κ.Ράντος