ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΙΟΣ 2018

Οι Πτυχιακες Νο 1-Νο 4 θα παρουσιαστουν για εξέταση την Τρίτη 15 Μαιου στις 12.30 στο γραφείο του Καθ Α. Τσινάκου
Διάρκεια κάθε παρουσίασης, 30 min.
Η Πτυχιακή Νο 5 θα εξεταστεί σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Επιβλέπων καθηγητής κ Ελευθέριος Μωυσιάδης.

No1
Τίτλος πτυχιακής: Ανάπτυξη ενός συνεργατικού παιχνιδιού για την ενίσχυση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη
Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή: Τσινακος Αυγουστος
Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Παπαδοπούλου Μαρία

No2
Τίτλος πτυχιακής: Διασύνδεση της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του ΤΕΙ ΑΜΘ με εφαρμογή Android
Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή: Κωνσταντίνος Ράντος- Λυτρίδης Χρήστος
Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Δημήτιος Σουλης

No3
Τίτλος: «Σχεδίαση και υλοποίηση Android εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας για την εκμάθηση της Ελληνικής μυθολογίας»
Όνομα επιβλέποντος καθηγητή: Dr. Καζανίδης Ιωάννης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Χιντιάδης Παντελεήμων

No4
Τίτλος Πτυχιακής: Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοσελίδας και συνοδευτικής εφαρμογής Android για επιχείρηση.
Όνομα επιβλέποντος καθηγητή: Λυτρίδης Χρήστος
Ονοματεπώνυμο φοιτητή: ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

No5
Τίτλος πτυχιακής: Πρότυπος Ιστόχωρος Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ονοματεπώνυμο επιβλέποντος καθηγητή: Ελευθέριος Μωυσιάδης
Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Αθανάσιος Τοραμανίδης 3188